13

Jul
Sầm Sơn 2018
Công ty TNHH Đông Ba đã tổ chức các cuộc thi vui nhộn, thể hiện sự khéo léo, tăng tinh thần đoàn kết giữa các thành viên trong Công ty

Cuộc thi đua thuyền trên cạn
Đua thuyền trên cạn thể hiện tinh thần gắn kết của các thành viên trong đội cũng như nhân viên trong công ty Đông Ba
Cuộc thi nhảy bao tải
Nhảy bao tải thể hiện tinh thần khéo léo, nhanh nhạy của các thành viên
Cuộc thi chuyền vòng của đội 3 
Cuộc thi chuyền vòng của đội 4