Công ty TNHH Đông Ba đang tuyển dụng các vị trí sau:

  1. Bộ phận khuôn mẫu: 1 người.
  2. Bộ phận QC: 1 người.
  3. Bộ phận kho: 1 người.
  4. Bộ phận sản xuất: 2 người (nam, trung tuổi) chuyên lăn ren sẽ làm khoán qua thời gian thử việc.

Yêu cầu công việc :

- Khuôn mẫu : Lắp ráp khuôn 

- QC : Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng ngày.

- Kho : Cân, xuất, nhập hàng hóa và kiểm tra hàng hóa trong kho.

 Ưu tiên cho người có trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học có kinh nghiệm làm việc (nếu chưa biết sẽ được công ty đào tạo).

Nộp hồ sơ gặp chị Mai

Tuyển dụng