Tầm nhìn & chiến lược

Với phương châm " An phận là kẻ thù của những thành tựu", và định hướng " Liên tục cải tiến" , chúng tôi luôn luôn nỗ lực hết mình để xây dựng uy tín thương hiệu và niềm tin đối với khách hàng, giúp cho công ty ngày càng phát triển vượt bậc.

Tầm nhìn:

Qua sứ mệnh đó, công ty đã xác định tầm nhìn là "Tiên phong, chủ đạo trong lĩnh vực sản xuất cơ khí và chế tạo khuôn mẫu hàng đầu Việt Nam".

Định hướng chiến lược : 

•    Phát triển sản xuất kinh doanh:

-    Đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại và nâng cao tay nghề của đội ngũ kĩ thuật cũng như công nhân sản xuất.

-    Đa dạng hoá mẫu mã, sản phẩm và tìm kiếm các đối tác mới tiềm năng.

-    Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ, góp phần khẳng định uy tín và đẳng cấp của một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất cơ khí và chế tạo khuôn mẫu tại Việt Nam

-    Hợp tác mạnh mẽ với các đối tác trong và ngoài nước, tiến tới mở rộng quy mô ra khắp thị trường thế giới. 

•    Xây dựng năng lực và văn hóa doanh nghiệp:

-    Thường xuyên quan tâm đến các kỳ vọng chính đáng của người lao động; xây dựng một môi trường và cơ chế làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho   đội ngũ nhân viên trong công ty có cơ hội phát triển tối đa năng lực của bản thân.

-    Từng bước xây dựng một văn hoá doanh nghiệp có bản sắc dựa trên cơ sở kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc, qua đó hình thành một tập thể vững mạnh với những con người có ích cho xã hội.