Tầm nhìn & chiến lược

Cả thế giới đang ngày càng co hẹp lại, xóa mờ dần mọi khoảng cách về địa lý hay văn hóa, ngôn ngữ bởi mạng Internet và những sản phẩm công nghệ phục vụ kinh doanh, chính vì thế Công ty TNHH Đông Ba đã chọn riêng cho mình một sứ mệnh - “ Together we are one " với mong muốn góp sức mình thông qua những giải pháp và dịch vụ công nghệ giúp mọi doanh nghiệp tham gia kinh doanh vào một thị trường toàn cầu.

Tầm nhìn:

Qua sứ mệnh đó, công ty đã xác định tầm nhìn là "Tiên phong, chủ đạo lĩnh vực cung cấp dịch vụ Internet và Công nghệ thông tin; khẳng định đẳng cấp của một doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong phát triển hợp tác toàn cầu".

Định hướng chiến lược : 

•    Phát triển sản xuất kinh doanh:

-    Đầu tư và mở rộng năng lực mạng lưới nhằm cung cấp sản phẩm – dịch vụ cho khách hàng thuộc các vùng miền khác nhau trên cả nước.

-    Đa dạng hoá và tích hợp các sản phẩm - dịch vụ, đồng thời mở rộng liên kết với những môi trường cung cấp dịch vụ khác (môi trường phi công nghệ, môi trường thương mại…)

-    Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ, góp phần khẳng định uy tín và đẳng cấp của một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Internet, truyền số liệu và công nghệ thông tin tại Việt Nam

-    Hợp tác mạnh mẽ với các đối tác trong và ngoài nước, tiến tới mở rộng quy mô ra khắp thị trường thế giới. 

•    Xây dựng năng lực và văn hóa doanh nghiệp:

-    Thường xuyên quan tâm đến các kỳ vọng chính đáng của người lao động; xây dựng một môi trường và cơ chế làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho   đội ngũ nhân viên trong công ty có cơ hội phát triển tối đa năng lực của bản thân.

-    Từng bước xây dựng một văn hoá doanh nghiệp có bản sắc dựa trên cơ sở kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc, qua đó hình thành một tập thể vững mạnh với những con người có ích cho xã hội.