04

Mar
Phòng thể chất
Luôn đảm bảo đời sống sức khỏe của cán bộ, nhân viên trong công ty.

Hết giờ làm việc thì cán bộ, nhân viên có thể lên phòng thể chất rèn luyện sức khỏe, gym....

Trang thiết bị rèn luyện sức khỏe

Đánh bóng bàn

Ngoài ra mọi người còn có thể hát karaoke...