Phao bơm

Cụm phao bơm được sản xuất bởi công ty TNHH Đông Ba