Linh kiện viễn thông

SP - VT 05
Tấm chắn điện từ
SP - VT 06
Tấm chắn điện từ
SP - VT 07
Tấm tản nhiệt
SP - VT 04
Tấm ốp trên