Linh kiện viễn thông

Thanh kẹp 04
Thanh kẹp
Thanh kẹp 05
Thanh kẹp
Vỏ cụm hộp nguồn
Vỏ cụm hộp nguồn
Vỏ cụm hộp nguồn
Vỏ cụm hộp nguồn
LCD
Tấm kê
02
Tấm ốp dưới
LCD
Tấm gá mạch nguồn máy tính bảng
Tấm chắn điện từ
Tấm chắn điện từ