Tấm ốp bên không có ổ khóa
Tấm ốp bên không có ổ khóa
Lò xo tì thanh trượt tay nắm 2
Lò xo tì thanh trượt tay nắm
Thanh trượt tay nắm 1
Thanh trượt tay nắm
Thanh trượt tay nắm 2
Thanh trượt tay nắm
Thân ốp bên có ổ khóa
Thân ốp bên có ổ khóa