SP - KH 02
Tấm ốp bên không có ổ khóa
SP - KH 05
Lò xo tì thanh trượt tay nắm
SP - KH 06
Thanh trượt tay nắm
SP - KH 07
Thanh trượt tay nắm
SP - KH 08
Thân ốp bên có ổ khóa