Lẫy tiếp điểm công tắc điện
Lẫy tiếp điểm công tắc điện
Phao bơm
Cụm phao bơm được sản xuất bởi công ty TNHH Đông Ba