01

Mar
Kho hàng
Kho hàng của công ty Đông Ba

1 số hình ảnh về kho công ty Đông Ba

Các mặt hàng được sắp sếp gọn gàng trên giá