Nhà xưởng của công ty

Nơi đưa ra những ý tưởng và thực hiện những yêu cầu khắt khe từ khách hàng.

Read More »

Một vài hình ảnh về các máy đột dậy, phay, tiện,.... của xưởng

Read More »

Luôn đảm bảo đời sống sức khỏe của cán bộ, nhân viên trong công ty.

Read More »

Kho hàng của công ty Đông Ba

Read More »