Công ty TNHH Đông Ba

Một số lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của công ty:

  • Sản xuất, gia công các sản phẩm , linh kiện bằng phương pháp đột dập, phay, tiện, ....
  • Chế tạo khuôn dập liên hoàn, JIG, dưỡng kiểm.
  • Gia công cơ khí chính xác.